Flåten

Oversikt over flåten 

Oversikt over flåten

HAVFISK AS har datterselskapene Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammerfest Industrifiske AS.

Nordland Havfiske AS eier og driver i dag fire trålere, hvorav to frysetrålere og to ferskfisktrålere med frysekapasitet. Rederiet har 12 torskekonsesjoner og 4 rekekonsesjoner.

Finnmark Havfiske eier og driver i dag 4 trålere, hvorav to frysetrålere, en ferskfisktrålere med frysekapasitet og en ferskfisk tråler. Rederiet har 11,53 torskekonsesjoner og 3 rekekonsesjoner.

Hammerfest Industrifiske eier og driver i dag 2 trålere som begge er ferskfisktråler med frysekapasitet. Rederiet har 6 torskekonsesjoner.