Om selskapet

Vår historie

Ledelsen

Våre verdier

Etiske retningslinjer

Havfisk er opptatt og engasjert i at alle våre ansatte og forretningsforbindelser skal følge lover og regler. Når det oppstår etiske dilemmaer har vi laget retningslinjer slik at det skal være enklere for våre ansatte å handle riktig.

Samfunnsansvar