Webjørn Barstad (født 1965)
Barstad er konsernsjef i HAVFISK fra 1. januar 2015. Barstad ledet den daglige driften i Strand Havfiske i fire år før han kom til HAVFISK, og har tidligere vært avdelingsleder i Fiskebåtredernes Forbund (nå Fiskebåt), rådgiver i Norges Fiskarlag og startet karrieren innenfor produksjon/salg i fiskeribedriften L.S. Larsen Eftf. i Ålesund i 1991. Webjørn Barstad er utdannet fra Heriott-Watt University Business School i Edinburgh, Skottland, hvor han har BA Hons. Business Organization (siviløkonom) og MSc International Banking and Financial Studies. Barstad er styremedlem i Fiskebåt (Havfiskeflåtens organisasjon) og Surofi (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag). Per 1. januar 2016 har Barstad ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet. Barstad er norsk statsborger.
Eldar Kåre Farstad (født 1960)
Finansdirektør i HAVFISK ASA siden januar 2012. Han har vært økonomidirektør for segmentet Fangst siden mai 2011, og Senior Vice president/Corporate Group Controller siden mai 2005. Farstad kom da fra stillingen som økonomidirektør i West Fish Aarsæther AS som ble innfusjonert i HAVFISK ASA (Aker Seafoods ASA) i forkant av børsnoteringen i 2005. Farstad har en Bachelor in Business Administration fra Handelshøyskolen BI. Per 31. desember 2015 har Farstad 40 000 aksjer men ingen aksjeopsjoner i selskapet. Farstad er norsk statsborger.
Ari Theodor Josefsson (født 1969)
Ansatt i HAVFISK ASA siden mars 2006. Josefsson tok over som driftsdirektør i HAVFISK ASA i juli 2011. Han er også daglig leder i Nordland Havfiske AS og Finnmark Havfiske AS, som er to av rederiene i HAVFISK ASA. Josefsson har lang erfaring fra fiskeriene i Norge. Han har tidligere vært i fiskeriredskapsbransjen både på salg og daglig ledelse. Han var også daglig leder i Sæplast Ålesund AS. Josefsson er utdannet ved Fiskerihøgskolen i Tromsø. Per 31. desember 2015 har Josefsson ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet. Josefsson er islandsk statsborger.
Erik Kartevoll (født 1952)
Direktør for HR & HSEQ i HAVFISK ASA siden juni 2011. Kartevoll kom fra et 2,5 års engasjement i stillingen som President i EstreMar SA, som er Aker sitt fiskeriselskap i Argentina. Kartevoll har en lang periode før det jobbet som rådgiver i sjømatnæringen gjennom blant annet INAQ Management AS og KPMG senter for havbruk og fiskeri. Kartevoll er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH, nå NTNU) i Trondheim og økonom fra Agder Distriktshøyskole. Per 31. desember 2015 har Kartevoll ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet. Kartevoll er norsk statsborger.
Tone Utseth Myklebust (født 1967)
Myklebust har vært ansvarlig for salg av selskapetstrålfisk i en årrekke og ansatt som salgsdirektør siden 2011. Myklebust har vært ansatt i HAVFISK ASA siden opprettelsen av selskapet i 2005 (Aker Seafoods). Myklebust har tidligere vært ansatt i West-Fish Aarsæther AS fra 1995, et selskap som ble innfusjonert i Aker Seafoods ASA i 2005. Hun er utdannet ved Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund, med spesialisering innen fisk, skipsadministrasjon og ledelse. Myklebust har også etterutdanning ved Norges Handelshøgskole og deltar i år på LIF (ledelse i forandring) i regi av Nordvest Forum. Per 31. desember 2015 har Myklebust 7656 aksjer men ingen aksjeopsjoner i selskapet. Myklebust er norsk statsborger.
Eldar Vindvik (født 1975)
Teknisk direktør i HAVFISK siden januar 2015. Vindvik var prosjektingeniør og site manager for nybåt-prosjektet i HAVFISK og kjenner selskapet og fiskeribransjen godt. Han har lang erfaring fra fiskeri, offshore og verftsindustrien, og har tidligere vært ansatt bl.a i Ulsteingruppen, Farstad shipping og American seafoods company. Vindvik er utdannet automasjonsingeniør med spesialisering innen marine systemer fra høyskolen i Ålesund. Per 31. januar 2015 har Vindvik ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet. Vindvik er norsk statsborger.