Webjørn Barstad (født 1965)
Barstad er konsernsjef i HAVFISK fra 1. januar 2015. Barstad ledet den daglige driften i Strand Havfiske i fire år før han kom til HAVFISK, og har tidligere vært avdelingsleder i Fiskebåtredernes Forbund (nå Fiskebåt), rådgiver i Norges Fiskarlag og startet karrieren innenfor produksjon/salg i fiskeribedriften L.S. Larsen Eftf. i Ålesund i 1991. Webjørn Barstad er utdannet fra Heriott-Watt University Business School i Edinburgh, Skottland, hvor han har BA Hons. Business Organization (siviløkonom) og MSc International Banking and Financial Studies. Barstad er styremedlem i Fiskebåt (Havfiskeflåtens organisasjon).
Eldar Kåre Farstad (født 1960)
Finansdirektør i HAVFISK AS siden januar 2012. Han har vært økonomidirektør for segmentet Fangst siden mai 2011, og Senior Vice president/Corporate Group Controller siden mai 2005. Farstad kom da fra stillingen som økonomidirektør i West Fish Aarsæther AS som ble innfusjonert i HAVFISK AS (Aker Seafoods ASA) i forkant av børsnoteringen i 2005. Farstad har en Bachelor in Business Administration fra Handelshøyskolen BI.
Tone Utseth Myklebust (født 1967)
Myklebust har vært ansvarlig for salg av selskapetstrålfisk i en årrekke og ansatt som salgsdirektør siden 2011. Myklebust har vært ansatt i HAVFISK AS siden opprettelsen av selskapet i 2005 (Aker Seafoods). Myklebust har tidligere vært ansatt i West-Fish Aarsæther AS fra 1995, et selskap som ble innfusjonert i Aker Seafoods ASA i 2005. Hun er utdannet ved Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund, med spesialisering innen fisk, skipsadministrasjon og ledelse. Myklebust har også etterutdanning ved Norges Handelshøgskole.
Stein Oksnes (født 1966)
Stein Oksnes startet maritimt med fiskeri, og er utdannet ingeniør ved maritim- og teknisk høyskole i Ålesund. Oksnes har hovedfag i marinteknisk drift, med tillegg prosjektstyring og skipsbygging. Oksnes er sertifisert maskinsjef M1 og har bl.a. 18 års erfaring som offiser i marinen (kystvakten), med utdanning fra befal- og sjøkrigsskolen. Gjennom årene har han besatt ulike stillinger på sjø og land, både som maskinsjef, flåteinspektør og prosjektansvarlig. Oksnes har også erfaring som inspektør for seilende skip og nybygging fra Det Norske Veritas. I perioden 2006-2012 var han sjef for nybygging ved Fiskerstrand Verft, herunder skrogbygging i Litauen og Latvia. Fra 2012 til 2015 var han ansvarlig for skrogbygging for Fiskerstrand Verft i Tyrkia. I perioden 2015-2017 var Oksnes teknisk sjef for det Tyrkiske verftet ADA Shipyard i Istanbul, da innleid fra eget enkeltmannsforetak.
Ronny Vågsholm (født 1969)
Ronny Vågsholm tok over som driftsdirektør i HAVFISK AS i april 2018. Han er daglig leder i Nordland Havfiske AS, Hammerfest industrifiske AS og Finnmark Havfiske AS, som er rederiene i HAVFISK AS. Vågsholm har vært ansatt i HAVFISK AS siden 2011 og har vært en del av ledergruppen siden 2013. Han begynte sin maritime karriere på fiskeri, deretter kystvakten hvor han har tjenestegjort i flere operativ stillinger og avsluttet som Skipssjef. Vågsholm har også en bakgrunn fra kystverket som seniorrådgiver i sjøsikkerhetsavdeling, samt regionsjef for Tide Sjø i Møre og Romsdal. Vågsholm har maritim utdannelse (sjøkaptein) fra høgskolene i Ålesund (NTNU) og tilleggsutdannelse fra forsvaret, befalskole, nasjonalt langkurs kystvakt og stabstudie.