LERØY HAVFISK er Norges største trålrederi med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk.

HAVFISK AS baserer sin virksomhet på naturressursen fisk. HAVFISK er et rendyrket fangstselskap og har 10 trålere. Selskapet fisker i hovesdak torsk, hyse og sei. All fisk blir sløyd og kappet ombord og selskapet kan tilby fersk og frossen fisk hele året. HAVFISK leverer en vesentlig del av fersk fisk til Norway Seafoods.

HAVFISK har 29,6 kvoter for fiske av torsk og hyse, 31,9 kvoter for fiske av sei, samt kvoter for rekefiske. Det blir også fisket andre fiskeslag, i hovedsak som bifangst.

I 2015 ble samlet fangst 58 214 tonn, herav 28 875 tonn torsk, 7 943 tonn med hyse og 9 086 tonn med sei.

HAVFISK omsatte for 1 131 millioner kroner i 2015 og sysselsetter 380 ansatte.

HAVFISK AS har hovedkontor i Ålesund, med rederikontorer i Stamsund og Hammerfest.