HAVFISK er opptatt av miljø og et bærekrafig fiske. Bærekraft er en av våre verdier - vit at vi bryr oss. I årsrapporten for 2015 er det også inntatt en redegjørelse for HAVFISKs samfunnsansvar.

HAVFISK deltar aktivt i arbeidet for en bærekraftig fiskerinæring, sammen med flere interesse-organisasjoner.

HAVFISK deltar også i andre forskningsprosjekter som kan bidra til et mer bærekraftig fiske.

Fisk er sunt
Hvit fisk som torsk, hyse og sei har lavt innhold av fett og høyt innhold av protein. The Food and Agriculture Organization (FAO) fremhever: “Fisk er mat for hjernen i tilegg til å være en god proteinkilde. Fisk er mat med høyt næringsinnhold, som gir en proteinkilde med god kvalitet og mange vitaminer og mineraler, som for eksempe vitamin A og D, fosfat, magnesium, selen, og jod. Eksperter er enige om at selv i små mengder kan fisk ha en positiv innvirkning på å bedre kvaliteten på protein i kostholdet.