I dag består Havfisk AS av Nordland Havfiske, Finnmark Havfiske og Hammerfest Industrifiske.

NORDLAND HAVFISKE
Nordland Havfiske AS består av tidligere Havfisk AS i Melbu og Lofoten Trålerrederi AS i Stamsund. De ble fusjonert sammen fra og med 2006 og fikk navnet Nordland Havfiske AS. Rederiet eier og driver i dag fire trålere, hvorav to frysetrålere og to ferskfisktrålere med frysekapasitet. Rederiet har 12 torskekonsesjoner og 4 rekekonsesjoner.
 
Havfisk AS ble kjøpt opp av Norway Seafoods AS, nå Aker Seafoods ASA i 1996. Havfisk AS ble stiftet i 1953 og var eiet av Melbu Fiskeindustri siden 1980. Lofoten Trålerrederi AS ble stiftet i 1962 av flere lokale industribedrifter med Aker Seafoods J. M. Johansen AS som den største, samtlige kommuner i Lofoten unntatt Værøy og Røst, i tillegg til andre større investorer.
 
FINNMARK HAVFISKE AS
Selskapet ble etablert i 2006 etter Aker Seafoods` oppkjøp av West Fish- Aarsæther AS. De mange rederiene i West Fish – Aarsæther AS som i alt disponerte ca 11 torskekonsesjoner fordelt på en rekke fartøy, ble i 2006 fusjonert. Etter omfattende strukturering består selskapes flåte i dag av fire trålere, hvorav to frysetrålere, en ferskfisktrålere med frysekapasitet og en ferskfisk tråler. 
 
HAMMERFEST INDUSTRIFISKE AS 
Selskapet eier og driver trålerne "Rypefjord" og "Doggi" og har 6 torskekonsesjoner. Begge fartøyene er ferskfisktrålere med frysekapasitet.

Hammerfest Industrifiske AS ble etablert i 1953. Steamtråleren "Dunsby" ble innkjøpt fra England og omdøpt til "Findus 1". I 1954 ble ”Findus 1” ombygget, og endret navn til ”Skaidi”. Ytterlige tre trålere ble innkjøpt fra England og gitt navnene ”Rairo”, ”Gargia” og ”Masi”. I 1966 ble rederiets første hekktråler "Håja" levert.

I perioden fra 1970 til 1973 ble rederiets nybyggingsprogram gjennomført og rederiet fikk sitt nåværende navn. I 1989, 1996 og 1997 ble ”Gargia”, ”Rairo” og ”Jergul” fullstendig ombygget og oppgradert.

I 2007 kjøpte selskapet ”Doggi” (ex. Soløyvåg”) for utskiftning av ” Jergul”. Deretter ble ”Jergul” solgt. I 2009 ble ”Nordfjordtrål” innkjøpt og utskiftet med ”Gargia”.

TRÅLNÆRINGEN OG HAVFISK HAR LANGE TRADISJONER
1930   Den første damptråleren i Norge.
1950   Lov om eiendomsrett til fiskefartøy slo fast at kun aktive fiskere kunne eie fartøy. Loven kom raskt under press.
1951   Loven om eiendomsrett til fiskefartøy oppe til revisjon. Det gis anledning til at personer og selskaper med tilknytning til næringen kunne få konsesjon til å eie båter. 
1951   Oppstart av filetproduksjon i Hammerfest – forløper til Findus. Eid av Freia (brødrene Throne-Holst og B. Heide fra Kristiansund). Råstoffgrunnlag kom i hovedsak fra trålere eid av andre som leverte til Hammerfest.
1953   Havfisk AS ble etablert på Melbu. Satset i syttiårene på frysing og hadde i 2001 kun frysetrålere.
1953   Hammerfest Havfiske A/L etablert i Hammerfest. Rederiet drev hovedsakelig med ferskfisktrålere. Den første tråleren «Findus 1» anskaffet. Skipper om bord, sammen med en annen fisker eide majoriteten av aksjene. Fartøyet byttet navn i 1954 til «Skaidi» .  
1956   Ny revisjon av loven om eiendomsrett til fiskefartøy. «Andre selskaper der fiskarar saman med kommune og/eller fiskeritilvirkar har storparten av interesser kan i enskilde høve få løyve til å kjøpe og drive fiskefarkost, så fremt økonomiske eller andre viktige omsyn tilsier dette.
1956   Hammerfest Havfiske A/L kjøper tre brukte trålere fra England. I tillegg leies en rekke andre trålere inn (gjennom charteravtaler) for å dekke råstoffbehovet for Findus.
 
1959/1960 Stiftelse av A/S Melbutrål. Eier av «Hekktind», Norges første hekktråler (overlevert i 1961)
1962   Nestlè overtar eierskapet til Findus i Hammerfest.
1962   Lofoten Trålrederi etablert av flere lokale industribedrifter med J.M Johansen som den største i tillegg til flere kommuner i Lofoten.
Drev kun med ferskfisktråling, frem til 1995 når K.Arctander kom inn i flåten. Innlemmet i sin helhet Havfisk ASA (tidligere Aker Seafoods) i 2006.
1966   Brødrene Aarsæther blir medeier i sin første tråler «Båtsfjord I». I 1967 ble «Vadsøtrål» anskaffet og deretter en rekke trålere frem til midten av 1970-tallet. I alt sju nye trålere ble anskaffet i tiden mellom 1971 og 1976. De var alle ferskfisktrålere (Vadsøjenta hadde frysekapasitet). I periodene da kystfisket pågikk måtte båtene levere til andre steder, gjerne i Sør-Norge (de ble dirigert av Råfisklaget). En periode fisket og leverte en også på Grønland av samme grunn. Det var ingen skriftlige forpliktelser eller forutsetninger som lå på konsesjonene den gangen. Det eneste som bekymret myndighetene og som ble meddelt rederiene var at en ikke måtte komme til fortrengsel for kystflåten. 
1970-1973 Hammerfest industrifiske anskaffer 9 trålere
1973   Først forsøk med rundfrys i Havfisk AS
1976   Innføring av kvoter i fiske med trålere
1984  Melbu begynner utfasing av ferskfisktrålerne til fordel for rundfrystrålere. Utviklingen foregår frem til 2001 når den siste ferskfisktråler fases ut. «Nordtind»,  nåværende «Stamsund», selges til Lofoten Trålrederi.   
 
På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet var det krise i industrien med store utfordringer både med ressurssituasjonen og markedet. Mot slutten av 80-tallet ble utsiktene mer positive og Kongsfjord ble blant annet bygget.  I 1987 ble Kongsfjord (fabrikktråler)levert. I perioden 1996-1998 kjøpte Brødrene Aarsæther to småtrålere med kvoter kjøpt (Laksefjord og Skjøtningberg). I 1999 ble så nye Båtsfjord levert.
 
VÅR NYERE HISTORIE
1994   Norway Seafoods AS ble etablert. Skaarfish Group AS var den første bedriften som ble kjøpt opp i Norge.
1996   Oppkjøp av Foodmark, et dansk morselskap, som inkluderte Thorfisk og Thorfisk Trading datterselskaper.
1996-2004 Viktige oppkjøp i Norge som styrket flåten og foredlingskapasiteten.
2005   Navn ble endret til Aker Seafoods. Notert på Oslo Børs. Oppkjøp av West Fish-Aarsæther AS og Nordic Sea Holding AS.
2008-2009 Oppkjøp av det franske sjømat-selskapet Viviers de France.
2010   Norway Seafoods ble re-etablert som selskapets foredlings- og salgsselskap.
2011   Beslutning om å dele Norway Seafoods og Aker Seafoods, med separat eierskap og ledelse. Endringen ble gjennomført i januar 2012.
2013   Beslutning om å endre selskapets navn fra Aker Seafoods ASA til Havfisk ASA.
 
LANDANLEGGENE: 
HAVFISK Stamsund AS
HAVFISK Stamsund AS har all sin virksomhet i Stamsund i Lofoten. Selskapet ble stiftet 1876 og var Norges største tørrfisk- produsent og eksportør helt til 1980-tallet. I dag eies selskapet 100 prosent av Havfisk (tidligere Aker Seafoods), og etter store investeringer fremstår anlegget som en moderne filetfabrikk med det nyeste av produksjonsutstyr. Anlegget leies ut til Norway Seafoods som står for driften. 
 
HAVFISK Melbu AS
HAVFISK Melbu AS har all sin virksomhet på Melbu i Vesterålen. Selskapet ble stiftet 1963 av private investorer etter at det ble overtatt fra staten. Anlegget ble tatt i bruk under andre verdenskrig, og framstod da som et av Norges mest moderne anlegg. Havnen på Melbu ble ferdig utbygget med nytt seilingsløp i 2008. Havfisk (tidligere Aker Seafoods) har sammen med andre lokale bedrifter i Melbu, kommunen, havnevesen og statlige myndigheter bidratt til å realisere prosjektet. Havna legger til rette for en roligere og tryggere innseiling og er en stabil havn selv i vanskelige værforhold. I tillegg er havna tilpasset større fartøy. I dag eies selskapet 100 prosent av Havfisk (tidligere Aker Seafoods ASA), og etter store investeringer både i bygningsmasse og produksjonsutstyr i 2002 fremstår anlegget som moderne og effektivt. Anlegget leies ut til Norway Seafoods som står for driften. 
 
HAVFISK Finnmark AS  
Virksomheten ble overtatt 1. februar 2001 etter å ha vært i Nestlès og Findus‘ eie siden 1952. Nytt fabrikkanlegg til 150 millioner kroner ble åpnet 19.09.2002. Produksjonen er basert på ferskt, iset råstoff. HAVFISK Finnmark eier også et anlegg/mottaksstasjon i Skarsvåg. Anleggene leies ut til Norway Seafoods som står for driften.
  
HAVFISK Båtsfjord AS
Anlegget ble etablert av Brødrene Aarsæther i 1949, og har blitt modernisert i flere omganger opp igjennom årene. I 2005 ble anlegget overtatt av Havfisk (tidligere Aker Seafoods) og fremstår i dag som en moderne filet- og saltfiskprodusent.Virksomheten er plassert på Holmen i Båtsfjord med naturlig god havn, og kjøper fersk fisk fra kystbåter som hjemmeflåte og fremmedflåten. I tilegg landes det fisk fra trålere fra Finnmark Havfiske AS eid av Havfisk. HAVFISK Båtsfjord eier også et anlegg/mottaksstasjon i Vadsø. Anleggene leies ut til Norway Seafoods som står for driften.
 
HAVFISK Nordkyn AS
Anlegget i Kjøllefjord ble etablert av Brødrene Aarsæther tidlig på 1900 tallet hvor produksjon av tran og tørrfisk var sentralt. Dagens fabrikkanlegg ble bygget i 1970 årene. På anlegget produseres krabbe og saltfisk.