Våre verdier er et hjelpemiddel for oss som ansatte i LERØY HAVFISK. De skal hjelpe oss når vi er usikre på hva som er riktig eller galt å gjøre, og de skal stimulere til felles innsats mot våre mål.


Trygghet

Alle skal hjem

De der hjemme skal vite at vi bryr oss om hverandre ombord. Mamma eller pappa skal komme trygt hjem, og gode venner skal igjen møtes for å dele opplevelser sammen.

Bærekraft

Vit at vi bryr oss

Bærekraft er et begrep som mange bedrifter bruker for å beskrive at man tar hensyn til miljø og naturressurser. Vi i HAVFISK tar eierskap til bærekraft med våre følelser.


Lønnsomhet

Ei favn foran

Fartøy som fisker godt og drives effektivt skaper resultater og er samtidig den beste garantist mot lediggang. Våre ansatte tar ansvar for sin arbeidsplass ved å gjøre det som står i deres makt for å bidra til lønnsomhet.


Stolthet

En følelse av stolthet

Vi ønsker at alle våre ansatte er stolte av å jobbe i HAVFISK. Sammen kan vi utvikle en følelse av stolthet, basert på resultatene vi leverer og på hvordan vi drar lasset sammen.
Stolthet er derfor summen av alle gode ting vi gjør – for våre kollegaer, for oss selv, og for HAVFISK.