Oppdatert industrihåndbok 2015 finnes her.
 
Vedlagt er Havfisk sin industrihåndbok 2012 som har til hensikt å gi investorer, analytikere og andre interessenter bedre innsikt i hvitfisk industrien.