Reinhardtius hippoglossoides


©Norwegian Seafood Council

 

Blåkveite er en arktisk fisk som foretrekker kalde vannmasser og lever på relativt dypt farvann (200-2000 m). Den finnes i Atlanterhavet, sørover kontinentalskråningen til Shetlandsøyene og Færøyene, og videre vest til Island og Grønland. Arten er kjent for sine lange vandinger og lever både ved bunnen og svømmer pelagisk.

Størrelse: opp til 120cm og 45 kg
Levealder: Sannsynligvis mer enn 30 år
 
De ikke-kjønnsmodne individene holder seg i østlige og nordlige deler av Barentshavet, men trekker med alderes sørover. Kjønnsmodningen skjer sent for denne arten, hannene ved 7-års alderen og hunnene når de er 9 år gamle. De norske gytefeltene er i hovedsak fra Vesterålen til Bjørnøya og gyteperioden er fra oktober til juni. 

  
Næringsinnhold i 100 g blåkveite, rå (spiselig del)
Energiinnhold: 788 kg eller 189 kcal
 
Næringsstoffer:
Protein: 17,6 g
Fett: 13,2 g
Mettede fettsyrer: 2 g
Enumettede fettsyrer: 7,7 g
Flerumettede fettsyrer: 1,2 g
Omega-3: 1,4 g
Kolestrol: 40 mg
 
Biprodukter: haler og hoder
 
Gradering: J/Cut -0,5 kg/0,5-1 kg/-1 kg/1-2 kg/2-3 kg/+3 kg
Pakking: 1 x 25 (1/2 sekk), 1 x 50 (1/1 sekk)