Melanogrammus aeglefinus


©Norwegian Seafood Council

 
Hyse er en viktig saltvannsfisk og er vanlig langs hele norskekysten. Den er en bunnfisk og finnes på begge sider av Nord-Atlanteren og Øst-Atlanteren. Fisken vandrer mot større dyp om vinteren og tilbake til grunnere vann om sommeren. Når hysa er i Barentshavet ferdes den gjerne i store stimer og har en vertikal døgnvanding ved at det går nærmere bunnen om dagen enn om natten.
 
Størrelse: opp til 110 cm og 19 kg
Alder: opp til 20 år
 
I Barentshavet er unghyse relativt stedbunden, med eldre individer foretar lange vandringer. Gyteperioden er fra mars til juni langs norskekysten og i Nordsjøen.
 

  
Næringsinnhold i 100 g torsk, rå (spiselig del): 
Energiinnhold: 290 kj eller 68 kcal
 
Næringsstoffer: 
Protein:  16,6g
Fett:  0,2g
Flerumettede fettsyrer: 0,1g
Kolesterol: 46mg 
 
Gradering: J-Cut/HG/+- 800 g
Pakking:  1 x 25 kg (1/2 sekk)
Biprodukter: lever