©Norwegian Seafood Council

 
På fartøyene «Gadus Poseidon», «Gadus Njord» og «Gadus Neptun» vil vi produsere fiskemel og fiskeolje. Råvarer til produksjonen er restråstoff fra torsk, hyse og sei. Fiskemelet anvendes til humant og animalsk konsum. Dette bidrar til en bærekraftig og optimal ressursutnyttelse.
 
Etterspørselen etter restråstoff er økende og vi selger betydelige mengder med lever og rogn. Dette er produkter som markedet etterspør i større grad enn tidligere. Vi jobber også med prosjekter for å kunne utnytte annet restråstoff som for eksempel torskehoder.