Pollachius virens


©Norwegian Seafood Council

 
Sei er en atlankterhavsfisk og den er mest tallrik i Nord-Norge om sommeren og Vestlandet om vinteren. Det er en stimfisk som svømmer oftest i øvre vannlag, men stor sei står vanligvis dypere. Sei jager kollektivt ved å omringe fiskestimer og trenge dem mot overflaten.
 
Størrelse: opp til 120cm og 30kg
Alder: opp til 30 år gammel.
 
Det er to ulike bestander for sei som vi fisker kommersielt, nordøstarktisk sei og nordsjøsei. Hver vinter kommer det inn kjønnsmoden sei fra Nord-Norge til gytefeltene på Haltenbanken og ved Møre og Romsdal for å gyte. Grensen mellom de to ulike bestandene går ved Trøndelag, men bestandene overlapper hverandre.
 

 
Næringsinnhold i 100 g sei, rå (spiselig del): 
Energiinnhold: 292 kj eller 69 kcal
 
Næringsstoffer: 
Protein:  16,5g
Fett:  0,3g
Enumettede fettsyrer: 0,1g 
Flerumettede fettsyrer: 0,1g
Kolesterol: 49mg 
 
Gradering: -0,9 kg/0,9-1,2 kg/-1,2 kg, 1,2-2,3 kg/+2,3 kg/2,3-4 kg/+4 kg
Pakking: 1 x 25 kg (1/2 sekk), 1 x 50 kg (1/1 sekk)
Biprodukter:  rogn og lever