Gadus morhua

Havfisk - Arter - Torsk

©Norwegian Seafood Council

 
 
Torsken er en av de vanligste og økonomisk viktigste av saltvannsfiskene. Den er utbredt på kontinentalsokkelområdene over mesteparten av Nord-Atlanteren. Fisken forekommer fra fjæra og ned til over 600 m dyp. Den er hovedsakelig en bunnfisk, men større torsk ferdes ofte også pelagisk.
 
Størrelse: opp til 1,8 m og 55,6 kg
Alder: opp til 40 år gammel.
 
Vi skiller mellom to hovedtyper av tosk; vandrende, oseanisk torsk og den stasjonære kysttorsken. Torsken som vi fanger tilhører den nordøstarktisk stammen og lever mesteparten av livet i Barentshavet. Når torsken er gytemoden er den skrei og vandrer fra Barentshavet til gyteområder som strekker seg fra Finnmark til Stad, men de viktigste gytefeltene er utenfor Lofoten og Vesterålen. Den kommer til gytefeltene i slutten av januar eller tidlig i februar. Dette innsiget kan vare til mars, men gytingen er fullført i april og den vender da tilbake til Barentshavet.  
 

 
Næringsinnhold i 100 g torsk, rå (spiselig del): 
Energiinnhold: 319 kj eller 75 kcal
 
Næringsstoffer: 
Protein:  18,1g
Fett:  0,3g
Flerumettede fettsyrer: 0,1g
Kolesterol:  58mg 
 
Gradering:  -1 kg/1-2,5 kg/2,5-4 kg/4-6 kg/+6kg
Pakking:  1 x 25kg (1/2 sekk), 1 x 50kg (1/1 sekk)
Biprodukter:  rogn og lever