Marine Stewardship Council (MSC)

Fisket etter reke, sei, torsk og hyse er sertifisert som bærekraftige arter av Marine Stewardship Council (MSC). Dette er verdens ledende og mest anerkjente, uavhengige sertifiserings- og økomerkingsprogram for fiskerier av villfanget fisk. MSCs fiskerisertifiseringsprogram og miljømerke for sjømat sertifiserer og belønner bærekraftig fiske. MSC er en global organisasjon som jobber med fiskerier, sjømatselskaper, forskere, miljøverngrupper og det offentlig for å fremme den mest miljøvennlige sjømaten.Det skal den gjøre ved å identifisere og skape markedsmotivasjon for velstyrte og bærekraftige fiskerier.
 
Fisket etter nordøstarktisk sei ble godkjent i 2008, mens nordøstarktisk torsk og hyse fikk sin sertifisering i 2010. Kaldtvannsreker ble sertifisert i 2012 og bekrefter at Barentshavet er et sunt og produktivt marint økosystem.
 
Det er tre prinsipper som alle fiskerier må oppfylle:
 
1.     Bærekraftige fiskebestander
Fiskeriet må være på et nivå som er bærekraftig for bestandene. Et sertifisert fiskeri sikrer bærekraft og at det ikke drives rovdrift på ressursene
 
2.     Minimere miljøpåvirkningen
Fisket skal utøves slik at strukturen, produktiviteten, funksjonen og mangfoldet i økosystemet opprettholdes.
 
3.     Effektiv forvaltning
Fiskeriet må oppfylle alle lokale, nasjonale og internasjonale lover. Et forvaltningssystem må være på plass for å kunne reagere på endrende omgivelser og opprettholde bærekraftighet.
 
For mer informasjon om MSC, vennligst besøk MSC sine hjemmesider
 
KRAV
Fisket av torsk, hyse, sei og dypvannsreke i Norskehavet og Barentshavet er KRAV-godkjent. KRAV er Sveriges mest kjente miljømerke for økologisk mat.  Sertifiseringen betyr at det er bærekraftige bestander og at fisket foregår med redskaper som begrenser bifangst og fisk under minstemål.
 
Friends of Sea
Friend of the Sea er en internasjonal sertifisering av produkter fra bærekraftige fiskerier. Fisket etter dypvannsreker i Nordøst-Atlanteren er godkjent som bærekraftig. Godkjenningen betyr at bestanden ikke er overfisket, ingen bifangst av utrydningstruede arter, ingen skader på sjøbunnen og at fisket foregår innenfor gjeldene reguleringer.