Vikarer som trålbas/nettmann og fabrikksjef/formann

På våre 10 trålere har vi stadig behov for dyktig mannskap til å lede arbeidet både på dekk og i fabrikk. Vi søker derfor etter trålbaser/nettmenn og fabrikksjefer/formenn som er villig til å gå som vikar. Det kan være aktuelt med fast stilling dersom slik skulle bli ledig. Vi er kun interessert i mannskap som har erfaring fra trålere og fra tilsvarende stillinger. Både rederi og skippere stiller strenge krav til kompetanse og personlige egenskaper i disse stillingene, da dette er viktige mellomlederstillinger om bord.

Vi har ikke nødvendigvis ledig stilling per dags dato, men legg inn din søknad i skjemaet under «Rekruttering» så vil vi ta kontakt når behovet melder seg og dersom vi finner din søknad aktuell.